Fallstudie vintern 2014

Karoline är en återkommande klient som ofta rapporterar ländvärk. Dels på grund av en egen skada, dels på grund av den obalans hennes häst drar på sig emellanåt – eller hur det nu är

Genom att nollställa Karolines kropp och även få en status på andra eventuella obalanser kan Lena läsa av Gabai’s rörelseproblematik. Oftast är det som om kors och länd liksom har låst sig, vilket t ex märks vid galoppfattningar speciellt åt ett håll. Inte sällan så kommer så en avslappnad frustning från hästen när balanseringen återförs.